Stránky Katedry elektroniky a vakuové fyziky byly premísteny na http://physics.mff.cuni.cz/kevf .
Pages of the Department of Electronics and Vacuum Physics have been moved to http://physics.mff.cuni.cz/kevf