English | Zmena kodovani a jazyka / Change language and charset
logo

Skupina kosmické fyziky
KEVF

Katedra elektroniky a vakuové fyziky, Troja
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

[Novinky], [Lidé], [Vedecká práce skupiny], [Výuka]


Spojení:

email: e-mail: Dr. J. Safránková (jana.safrankova - mff.cuni.cz)
phone: tel.: + 420 - 221 91 2301
fax: fax: + 420 - 284 68 5095
mail: adresa: KEVF MFF UK, V Holesovickách 2, 18000 Praha 8, Czech Republic


Novinky:


Lidé:


Vedecká práce:

Skupina je orientována na experimentální výzkum kosmického prostoru. Pracovníci skupiny se venují práci jak v laboratori, tak zpracování a hlavne interpretaci dat z mezinárodních experimentu v kosmickém prostoru. Nasím soucasným projektem je INTERBALL . MAGION 4 je subdruzice chvostové sondy INTERBALL-1.

Zamerení vedecké práce:

  1. Práce v laboratori:
  2. Zpracování a interpretace dat:

Prehled resených grantu:

1992--1996, EEC-Contract CIPA-CT92-4003
"Study of the Earth's plasma environment"
nositel grantu: Prof. Gerhart Haerendel
spolunositel: RNDr. Z. Nemecek, CSc
1993, FDR 0583
"Aktivní rízení mezinárodního projektu INTERBALL na základe prímého zpracování dat"
nositel grantu: RNDr. Z. Nemecek, CSc
spolunositelé: RNDr. J. Safránková, CSc; Ing. P. Tríska, CSc, ÚFA CAV
1993--1995, GAUK 278
"Výzkum plazmatického prostredí Marsu"
nositel grantu: RNDr. Z. Nemecek, CSc
1993--1995, GACR 205/93/0177
"Interakce plazmatu slunecního a zemského puvodu"
nositel grantu: RNDr. J. Safránková, CSc
spolunositelé: Ing. P. Tríska, CSc, ÚFA CAV; RNDr. M. Vandas, CSc, AsÚ CAV
1993--1995, GACR 205/93/0176
"Procesy v magnetosférách magnetických a nemagnetických teles: Srovnání Zeme a Marsu"
nositel grantu: RNDr. Z. Nemecek, CSc
spolunositel: Ing. S. Fischer, CSc, AsÚ CAV
1993--1995, GACR 102/93/0882
"Druzice MAGION - kosmické technologie"
nositel grantu: Ing. P. Tríska, CSc, ÚFA CAV
spolunositel: RNDr. Z. Nemecek, CSc
1994--1996, GAUK 17
"Studium vzájemných vazeb ionosféra--magnetosféra"
nositel grantu: RNDr. J. Safránková, CSc
1994--1996, GACR 202/94/0467
"Studium vzájemných vazeb ionosféra--magnetosféra"
nositel grantu: RNDr. J. Safránková, CSc
spolunositel: RNDr. Z. Nemecek, CSc
1996--1998, GACR 205/96/1575
"Prenos energie a hmoty ze slunecního vetru do ionosféry Zeme"
nositel grantu: doc. RNDr. J. Safránková, CSc
spolunositelé: doc. RNDr. Z. Nemecek, CSc; RNDr. L. Prech, Dr.
1996--1998, GACR 202/96/0205
"Aktivní ovlivnení magnetosférického plazmatu: Srovnání experimentu s pocitacovými modely"
nositel grantu: doc. RNDr. Z. Nemecek, CSc
spolunositelé: doc. RNDr. J. Safránková, CSc; RNDr. L. Prech, Dr.
1996--1997, GACR 102/96/0941
"Technologie malých druzic"
nositel grantu: Ing. P. Tríska, CSc, ÚFA AVCR
spolunositel: doc. RNDr. Z. Nemecek, DrSc.
1996--1998, ES 013
"Srovnávací vícebodová studie na základe merení ceských a amerických umelých druzic"
nositel grantu v CR: doc. RNDr. J. Safránková, DrSc.
nositel grantu v USA: prof. D. Sibeck, JHU APL, Laurel, Maryland
1996--1998, K 1042603
"Vícebodová studie interakce slunecního vetru s magnetosférou"
nositel grantu: RNDr. J. Stekl, CSc., ÚFP AVCR
spoluresitel: doc. RNDr. Z. Nemecek, DrSc.
1996--1998, GAUK 180
"Slunecní aktivita a její odezva v magnetosfére Zeme: Vícebodová merení"
nositel grantu: doc. RNDr. Z. Nemecek, DrSc.
1997--1999, GAUK 23
"Procesy v kaspu a na jeho hranicích"
nositel grantu: doc. RNDr. J. Safránková, DrSc.
1997, FR VS 1292
"Nabíjení prachových cástic"
nositel grantu: doc. RNDr. Z. Nemecek, DrSc.
1997--1999, GACR 202/97/1122
"Disipacní procesy probíhající na magnetosférických hranicích: vícebodová studie"
nositel grantu: doc. RNDr. J. Safránková, DrSc.
1997--1999, ME 096
"Spolecný projekt MFF UK a IKI RAS na analýzu a porovnání údaju v programech INTERBALL a RELICT-2"
nositel grantu: doc. RNDr. Z. Nemecek, DrSc.
1998--2000, GAUK 65
"Nabíjení prachových cástic v laboratorních podmínkách"
nositel grantu: doc. RNDr. J. Safránková, DrSc.
1998--2000, Barrande 1998-1, 98055
"Procesy na magnetosférických hranicích a jejich vazba na dynamiku aurorálních oblastí"
nositel grantu v CR: doc. RNDr. J. Safránková, DrSc.
nositel grantu ve Francii: Dr. M. Parrot, CNRS, Orléans
spoluresitelé v CR: doc. RNDr. Z. Nemecek, DrSc., RNDr. O. Santolík, Dr.
spoluresitel ve Francii: Prof. J.-A. Sauvaud, CESR, Toulouse
1998--1999 GACR 202/97/P076
"Oblasti hustého plazmatu ve chvostu magnetosféry"
nositel grantu: RNDr. O. Santolík, Dr.
1998--2000, GACR 102/98/1141
"Technologie mikrosatelitu a automatických systému pro merení fyzikálních vlastností kosmického prostredí"
nositel grantu: Ing. P. Tríska, CSc
spolunositel: doc. RNDr. Z. Nemecek, DrSc.
1999, GACR 202/99/M004
"Metodické centrum pro výzkum a aplikace fyzikálních a chemických procesu v ionizovaném prostredí"
nositel grantu: doc. RNDr. Z. Nemecek, DrSc.
1999--2001, GAUK 181
"Poloha a pohyb rázové vlny a magnetopauzy Zeme"
nositel grantu: doc. RNDr. Z. Nemecek, DrSc.
1999--2001, GACR 205/99/1712
"Odezva magnetosféry a ionosféry na zmeny slunecní aktivity"
nositel grantu: doc. RNDr. J. Safránková, DrSc.
2000--2002, GACR 205/00/1686
"Vzájemný vztah parametru slunecního vetru a prechodové oblasti"
nositel grantu: doc. RNDr. Z. Nemecek, DrSc.
2000--2002, ME 387
"Vliv slunecního vetru na magnetosféru Zeme: analýza procesu v prechodové oblasti na základe dat druzic IMP 8 a INTERBALL"
nositel grantu v CR: doc. RNDr. J. Safránková, DrSc.
nositel grantu v USA: Dr. J. D. Richardson, MIT, Cambridge, Massachusetts, USA
2000--2002, ME 386
"Kosmické pocasí: Magnetohydrodynamické a empirické modely prechodové oblasti"
nositel grantu v CR: doc. RNDr. Z. Nemecek, DrSc.
nositel grantu v USA: Dr. S. Wing, JHU APL, Laurel, Maryland, USA
2000--2002, GAUK 163
"Nestability slunecního vetru a jejich sírení pres rázovou vlnu"
nositel grantu: RNDr. L. Prech, Dr.

Seznam ceských a zahranicních kooperujících pracovist:


Výuka:


[Domácí stránka KEVF], [KEVF Web Server], [Matematicko-fyzikální fakulta], [Karlova univerzita]

Poslední zmeny 24-05-2001.